Klasa С

Transakcje na rynkach walutowych i towarowych

Miesięczny dochód 8-25%

Nazwa

Saldo

Dochód

Wykorzystanie Klientów

Moneybot DEMO

250$

28-35$

6,3%

Moneybot N

1000$

250-420$

9,5%

Moneybot O

1500$

370-470$

8,3%

Moneybot P

2500$

430-520$

8,5%

Moneybot Q

5000$

900-1500$

9,4%

Klasa B

Transakcje na rynkach walutowych, giełdowych i towarowych

Miesięczny dochód 15-25%

Nazwa

Saldo

Dochód

Wykorzystanie Klientów

Prosystem Standart

10 000$

2200-3400$

11,9%

Prosystem Premium

25 000$

4200-5600$

19,8%

Prosystem Black

40 000$

6500-8900$

23,3%

Klasa A

Transakcje na rynkach walutowych i surowcowym

Miesięczny dochód 8-35%

Nazwa

Saldo

Dochód

Wykorzystanie Klientów

Ultimate System VIP

100 000$

15 300-35 000$

2,5%

Ultimate System Premium

200 000$

49 000-68 000$

0,5%

AUTOTRADING

Jest to system, który samodzielnie analizuje rynek finansowy, określa, które aktywa i w jakim czasie będą rosnąć lub spadać, po czym system otwiera transakcję. Dzięki temu można zarabiać pieniądze nie posiadając ani doświadczenia ani czasu.

SYSTEM AUTOTRADINGOWY

Jest to unikalny program działający zgodnie z algorytmem analizy technicznej i fundamentalnej, który pozwala zminimalizować ryzyko dla początkującego w tej dziedzinie.

Klient ma prawo do:

Złożenia wniosku o raport dotyczący otwartych/zamkniętych pozycji/podsumowania dochodów

Monitorowania działania systemu online

Otwarcia pozycji w trybie ręcznym w wysokości nie większej niż 3% kwoty wolnego depozytu

Wnioskowania o przejście do wyższej kategorii systemu „autotradingu”

Złożenia wniosek o wypłatę środków finansowych. (Wypłata kwot tylko z kategorii „Dochód”)

Klientowi zabrania się:

Złożenie wniosków o wypłatę środków z depozytu w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia systemu

Złożenie wniosku o zamknięcie rachunku i rozwiązanie umowy

Wstrzymanie system „autotradingu”.